Ettevõtte Nissan Nordic Europe Oy Eesti filiaal , mille registreerimisnumber on EE11356131 (edaspidi: Nissan või meie) ja mille registrijärgne asukoht on Osmussaare tee 10, Lasnamäe, 13811 Tallinn, EESTI, tagab oma kasutajate isikuandmete kaitse. Need andmekaitsepõhimõtted kirjeldavad, kuidas käiakse ümber isikuandmetega, mida võite meie saidi külastamisel meile esitada või mida võidakse teilt koguda (edaspidi: isikuandmed). Teavet kasutatakse vastavalt teie antud loale ja kooskõlas kohalduva isikuandmete kaitset reguleeriva seadusega (edaspidi: seadus). Pidage meeles, et need põhimõtted kehtivad ainult meie saidi vahendusel või teiega suhtlemisel kogutud isikuandmetele ning need ei kehti meie saidilt lingitud kolmandate poolte veebisaitide andmekaitsetavadele ega teie suhtlusele kolmandate pooltega (sh meie volitatud edasimüüjad). Meie saidi kasutamisega annate nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks kooskõlas meie andmekaitsepõhimõtetega. Nende põhimõtete muutmisel pannakse uuendatud versioon veebisaidile üles, et saaksite end viia kurssi sellega, mis teavet kogutakse, kuidas seda kasutatakse ja millistel asjaoludel võime seda avalikustada.