Privaatsusavaldus

Registri kirjeldus vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR).

 

Registripidaja
Nordic Automotive Services Oy
Kaakelikaari 4b
01720 Vantaa, Finland
Reg nr 2345627-0
KMKR nr FI23456270

 

Registri nimi
Nordic Automotive Services Oy kliendi- ja sidusrühmade register

 

Isikuandmete töötlemise alused
Registreeritud isiku nõusolek, kliendisuhe, leping, korraldus või äriühingu õigustatud huvi


Isikuandmete kasutamise eesmärk
- Tegevuse arendamine, planeerimine ja ülalhoid.
- Lepingute ja korralduste täitmine.
- Kliendisuhete, klienditeeninduse ja nendega seotud suhtluse haldamine.
- Suhtlemine sidusrühmadega.
- Arvamus- ja turundusuuringute läbiviimine.
- Kliendi- ja turunduskommunikatsiooni suunamine.
- Veebilehe statistika, analüüs ja infoturbemeetmed.


Registri andmesisu

Registris säilitatakse järgmiseid registreeritud isiku põhiandmeid:
- Ees- ja perekonnanimi
- Aadress
- Sünniaeg
- Isikukood isikuandmeseadusega lubatud juhtudel
- Telefoninumber
- E-posti aadress
- Turundusload ja -keelud
- Võimalik kliendi- ja tehinguajalugu ning lepinguid ja tellimusi puudutav teave


Registreeritud sõidukiga seotud teave:
- Auto mark, mudel, registreerimisnumber ja tehasetähis
- Autoga seotud ostutehingud, hooldus ja muud toimingud


Tavapärased teabeallikad

Andmed saadakse peamiselt:
- registreeritud isikult seoses sündmustega, mis puudutavad kliendisuhet, teenuste kasutamist, vastastikust suhtlust ja tehinguid,
- volitatud edasimüüjatelt seoses sõidukite ja teenuste tellimuste ning auto hooldusega.


Lisaks võidakse registris olevat teavet täiendada andmetega näiteks järgmistest allikatest:
- avalikest andmeallikatest,
- registripidaja teistelt võimalikelt partneritelt.


Andmete säilitusaeg

Lähtuvalt kasutamise eesmärgist säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vaja, või seadustega – näiteks tarbijakaitse-, raamatupidamis- ja maksuseadustega – sätestatud perioodi pikkuselt.


Andmete avaldamine

Reeglina ei avaldata isikuandmeid registrist väljaspool. Isikuandmete töötlemisega seotud tööülesandeid võib kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega ja nendes sätestatud piires anda välistele teenuseosutajatele.

Registreeritud isiku antud korralduse või kliendisuhte haldamisega seotud juhtudel võib isikuandmeid avaldada volitatud edasimüüjatele või teistele sidusrühmadele.

Registris olevaid isikuandmeid ei edastata Euroopa Liidust ega Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.


Registri kaitse

Registri infosüsteemid on kaitstud asjakohaste tehniliste meetmetega, mille hulka kuuluvad operatsioonisüsteemi ja rakenduste regulaarsed uuendused, krüpteeritud ühendused ümbritseva keskkonnaga ja turvaline võrgukeskkond. Registri kasutamiseks on nõutav administraatori poolt antud isikutunnus ja salasõna.

Isikuandmetega seotud küsimuste, murede või kaebuste korral võtke meiega julgelt ühendust.