KESKKONNA DNA

ME HOOLIME KESKKONNAST

Meie visiooni ja ettevõtte printsiipide keskmes on kestlikkus.


Meie visiooni ja ettevõtte printsiipide keskmes on kestlikkus.


Meie visiooni ja ettevõtte printsiipide keskmes on kestlikkus.


Nissani organisatsioonikultuur ja tegevuspõhimõtted toetavad täielikult keskkonnaeesmärke ning aitavad luua kõigile puhtamat ja paremat tulevikku.


Nissani roheline programm

Nissani roheline programm

Nissani roheline programm

Nissani roheline programm – lugege lisateavet Nissani keskkonnaalaste kohustuste kohta Nissani rohelise programmi raames

Praktikas annab meie Nissani roheline programm peamised mõõdetavad täiustused, millele pühendume vahetegevuskava põhjal, kiirendades oma pingutusi keskkonnaprobleemide lahendamiseks kliimamuutuste, ressursisõltuvuse, õhukvaliteedi ja veepuuduse vallas.