Pildid on illustratiivsed. Mõnede fotodel olevate autode spetsifikatsioonid ei vasta Eesti nõuetele ega kujuta endast konkreetset mudelit, varustustaset ega pakkumist. Fotodel
kujutatud funktsioonid ei pruugi olla saadaval või võivad olla saadaval ainult teatud varustustasemete puhul.